Børn

Mange mennesker i Nordthailand har AIDS.

De lever ofte under forhold, som få kan forestille sig. HIV-positive mødre, som er blevet enker, alene med deres børn.

Gamle bedsteforældre alene med deres børnebørn - alle er de blevet ofre for AIDS på den ene eller den anden måde.

Piger

At have mistet sine forældre på grund af AIDS giver mange af børnene problemer.

De er ofte forvirrede og har mistet mål med livet og har en meget lav selvopfattelse.

De har ofte problemer med deres skolegang og uddannelse.

AIDS-ramte børn

AIDS-care hjælper og støtter børn, som er blevet AIDS-ofre, til at forblive i deres hjem og nærmiljø så lang tid, det er muligt.

De fleste af "vore" børn er raske, men ca. 80% af dem har mistet den ene eller begge forældre på grund af AIDS.

Serve Asia by AIDS Care's missionstur i sommeren 2017 er ved at være fuldtegnet.
På nuværende tidspunkt er der 9 tilmeldte - så der er plads til 1-2 mere. Men du skal skynde dig!
Den første team-weekend holdes den 10-11. marts i Saralystkirken, Aarhus.

Vi har lagt nogle korte videoer fra AIDS Cares arbejde på hjemmesiden. Nogle unge fortæller hvad AIDS Cares arbejde har betydet for dem.

Klik her og se dem 

>

Den onde cirkel

Seneste nyhedsbrev

World AIDS Dag

World AIDS dag